Home

Reverslån aktiebolag

Ordförklaring för reverslån. Lån som ges mot revers ( skuldebrev) och som är den vanligaste typen av banklån. Säkerhet för reverslån kan vara fastighetsinteckningar, borgen, företagsinteckning, aktier eller andra värdepapper. Räntan är rörlig (se rörlig ränta ). Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar. Inteckningslån och reverslån är två olika typer av långsiktiga investeringskrediter. Andra typer av investeringskrediter är leasing och avbetalning. Rörelsekredit. Företaget kan ibland få problem med likviditeten, exempelvis då tiden mellan leverans av vara eller tjänst och betalning för denna blir för stor Ett reverslån är ett skriftligt avtal mellan två eller flera parter där en skuld står i centrum. Den vanligaste typen av banklån är reverslån och framgår då i avtalet vem som är borgenär och gäldenär, löptid på skulden, samt hur stor skulden är

Om det görs på rätt grunder, vill säga. I aktiebolagslagens tjugoförsta kapitel regleras noga i vilken mån ett aktiebolag får låna ut pengar. Där står att man som närstående, eller juridisk person som ägs av närstående, inte får lov att låna pengar av bolaget En annan vanlig beteckning på ett skuldebrev är Revers. Skuldebrevet fungerar som ett skriftligt bevis på en skuld samt reglerar villkoren för denna avseende bl.a. belopp, ränta, amortering och dröjsmål med betalning etc. Vidare framgår personuppgifter för borgenären (den som lånar ut) och gäldenären (låntagaren) Reglerna kring aktiebolagslagen är tydliga vad gäller så kallade förbjudna lån - aktieägare och hens närstående får inte låna pengar av sitt aktiebolag. Bakgrunden till detta är främst att skydda aktiebolagets kapital som ju i sig är en egen juridisk person För det mesta så gäller reglerna för lån mellan aktiebolag och privatperson alltid, men det finns undantag. Om du är ägare till bolaget har du t.ex. möjlighet att sätta in eller ta ut pengar från ditt företag, så länge pengarna fortsätter att gå till just företaget i fråga

Ordförklaring för reverslå

Räntekostnader och upplupna räntekostnader på lån är normalt skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Lån kan inte klassificeras som skattefria näringsbetingade andelar utan det gäller enbart för aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar 36 § I ett aktiebolag med högst tio aktieägare gäller, utöver vad som följer av 32-35 §§, att varje aktieägare och ombud eller biträde som denne anlitar skall ges tillfälle att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren skall kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som skall behandlas vid bolagsstämman

Banklån - verksamt

Antalet anställda har ökat med 4 personer sedan 2018 då det jobbade 29 personer på företaget. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 2009. Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) omsatte 113 577 000 kr senaste räkenskapsåret (2019) aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse; aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen. För företag som måste ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många revisorer som kan väljas

Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar Expansionsfond för enskild näringsidkare Eget kapital för enskild näringsidkare och delägare 1 i handels- oc Reverslån gäller för köp upp till 200 000 kr och har en löptid på max 10 år. Du som kund betalar den ränta vi kommit överens om och det krävs ingen säkerhet för lånet. För inköp av fasta inventarier krävs ingen kontantinsats, däremot är man enligt lag tvingad att betala 20 % i kontant insats för lös egendom Bokslut i aktiebolag - 5 vanliga fel du vill undvika Årsredovisningen är ett viktigt dokument för ditt aktiebolag. Ta hjälp av checklistan över 5 vanliga fel som du bör undvika när du gör bokslut i form av årsredovisning i företaget I aktiebolag har inte aktieägare något personligt betalningsansvar för bolagets skulder. (Framgår kort i Aktiebolagslagen 1:3 om man vill ha källa). Det finns ett fåtal tillfällen då betalningsansvar för aktieägare ändå kan uppkomma, men då handlar det om att man faktiskt misskött sitt bolag medvetet med för lite aktiekapital De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag. Varje år kommer det en ny BAS-kontoplan för respektive bolagstyp. Förutom dessa baskontoplaner innehåller programmet även ett antal specialanpassade kontoplaner, se nedan

Reverslån » Ladda ner en revers mall helt gratis som pd

ML Rental Aktiebolag 556047-9700 (Stockholm) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. dels bedriva finansieringsverksamhet genom att lämna reverslån Nordea Hypotek Aktiebolag 556091-5448 (Stockholm) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal ta upp reverslån 3) ge ut förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning efter bolagets icke efterställda borgenärer,.

Låna pengar till firman - så gör du - Driva Ege

 1. Lån till anställda eller till utomstående personer och företag med längre amorteringstid än ett år klassificeras som långfristiga lånefordringar och utgör anläggningstillgångar i företagets balansräkning. Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras däremot som omsättningstillgångar
 2. Inteckningslån och reverslån är två exempel på långsiktiga investeringskrediter. alltså även om låntagaren är ett aktiebolag. Det är viktigt att vara medveten om att alla säkerheter som lämnas kan utnyttjas av långivaren om företaget inte kan betala tillbaka
 3. tillämpar för reverslån (f n 15 procent) respektive checkkrediter (f n 17,5 procent), allt från d 19 maj 1983 tills betalning sker, samt att N-O.S., J.S. och B.F. förpliktas att solidariskt till Handelsbanken utge 65 040 kr 75 öre (återstående 2/7) jämte ränta å dels 51 428 kr 58 öre och dels 18 114 kr 2
 4. Aktiebolag och ekonomiska föreningar är exempelvis alltid skattesubjekt. Skattekostnaden i resultaträkningen består enbart av aktuell inkomstskatt. I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon form av säkerhet för lånet
 5. Gratis mall skuldebrev. Här kan du ladda ner en enkel gratis mall för skuldebrev (låneavtal). Använd mallen som en lånehandling när du ska låna ut pengar till eller låna pengar av en annan privatperson
 6. 2020-04-27T18:59:49+02:0

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Statslåneräntan. Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Riksgälden fastställer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå Har du fått frågan om du kan ge någon ett lån men tackat nej på grund av rädsla för att inte få tillbaka lånet? Med ett skuldebrev kan du vara lugn, då du med ett sådant kan reglera lånet och dess inlösen i detalj och samtidigt ha lagen på din sida om något skulle gå snett. Förutom en specifikation över vad som lånats ut och när det åter ska vara dig tillhanda, finns. Totalt har Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) betalat in 18 088 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 1 145 av 141 851 aktiebolag i kommunen och plats 2 947 av Sveriges 651 116 aktiebolag.. Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) har en tillväxt på -33,3 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) ligger på 22,1 %.

Vad är skuldebrev eller revers? Läs här och ladda ner

reverslån till Renhult Invest. Härigenom uppkommer budplikt för Aqualiv. I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs om dispens från den budplikt som, svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) ger ino För aktiebolag. För aktiebolag delar man upp eget kapital i två kategorier i redovisningen. Dels det bundna kapitalet som omfattar bl.a. aktiekapital och reservfond, Reverslån 50 000 kronor. S: a Långfristiga skulder. Som bank kan vi hjälpa dig med alla dina bankärenden. Vi är kundägda och har en lokal närvaro, läs mer om det och våra banktjänster här

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon form av säkerhet för lånet. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten Ett skuldebrev är ett bevis för en existerande skuld. Dokumentet signeras av en låntagare i samband med att hen lånar pengar från exempelvis banken eller en vän Företagslån Jämför företagslån med hjälp av CloudFinans. CloudFinans hjälper företag att hitta rätt företagsfinansiering digitalt. I vår plattform kan du själv jämföra bland upp till 30 banker och finansbolag för att få de bästa villkoren efter ert företags behov

Låna ut pengar till ditt företag - går det? - Pw

 1. Företagslån aktiebolag. Det finns många olika lån, men Företagslån för aktiebolag är som vilket lån som helst. Beloppet kan variera mellan tusenlappar till flera miljoner. Det beror dels på olika långivare men även hur aktiebolagets ekonomiska situation ser ut
 2. Löst: Hej, Vi lånar ut pengar till ett annat företag. Då är det kredit på företagkonto, men vilken konto ska man debitera på? Tack
 3. Några av dess är: reverslån, inteckningslån, leasing och avbetalning. De två förstnämnda anses vara långsiktiga investeringskrediter, och återbetalningstiden är ofta betydligt längre. Storleken på varje avbetalning avgörs beroende investeringens storlek, hur ofta man ska amortera och när lånebeloppet ska vara återbetalt
 4. Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)s vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 22,1 % vilket ger Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) placeringen 126 900 i Sverige av totalt 651 557 aktiebolag. Det ger samtidigt Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) placeringen 27 875 av kommunens totalt 141 950 aktiebolag

Kan ett aktiebolag låna ut pengar till privatpersoner

Aros Kapital AB,556669-3130 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, varumärke Exempel på investeringskrediter är inteckningslån, reverslån, avbetalning och leasing. Om företaget skulle få tillfälliga problem med likviditeten, kan det passa bättre att ansöka om en rörelsekredit. Då kommer företaget och banken överens om ett kreditbelopp som sen kopplas till företagskontot ersättning av de reverslån bolagen för närvarande har, i enlighet med bilaga 1, att återstående reverslån som ej kan kopplas till individuella lån så långt möjligt ska skattepliktiga aktiebolag så innebär detta ingen egentlig skattefördel för intressegemenskapen Det finns flera olika typer av lån eller krediter som ett företag kan ta. Ett exempel är ett vanligt företagslån som kan vara i formen av en lagerfinansiering, leveranskredit eller ett reverslån. För nystartade företag kan det vara svårt att få ett lån oavsett om det är ett aktiebolag eller enskild firma

Bokföra lån, låneskulder och lånade pengar (bokföring med

Hos Fakturino kan du jämföra företagsfinansiering och lån upp till 60 miljoner. Få hjälp från kunniga experter längst hela vägen. Erbjuder även factoring Här kan du ladda ned skuldebrev mallen som pdf helt gratis. Klicka endast på bilden för att ladda ner mallen som pdf eller klicka på länken i texten här: skuldebrev mall pdf. Denna pdf kan du använda som mall vid en skuld mellan bland annat två privatpersoner där signaturen är direkt bindande Nordea Hypotek Aktiebolag,556091-5448 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Statu Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person som kan teckna sig för lån så är det som om du lånar ut pengar till en annan person. Du kan ta ut ränta för lånet, många gånger runt 3-4 % över den vanliga räntan eftersom det är ju riskabelt att låna ut till ett nystartat aktiebolag . Företagslån till aktiebolag

Hem » BAS kontoplan. BAS kontoplan. Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv Skuldebrev Långivare Låntagare Namn Personnummer Namn Personnummer Adress Adress Postnummer Ort Postnummer Ort §1 Lånesumma Långivaren ger låntagaren ett lån på _____ kronor enligt villkoren i detta skuldebrev Aros Kapital AB - Org.nummer: 556669-3130. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Elam Tunhammars arkiv. Förvaras: Riksarkive Reverslån Summa 'ångfristiga skulder Leverant~rskulder Skuld till aktieägare Skattesk~Jlder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder (Not 3) (Not 4) Summa eget kapital och skulder 2004-06-30 2003-06-30 3.673.012 3.748.321 130.682 137.560 3.803.694 3.885.881 o 120.000 100.000 o 205.061 162.62 Nordea Hypotek Aktiebolag - Org.nummer: 5560915448. Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på 9,2%. Fördelningen i styrelsen är 50,0 % män (3), 50,0 % kvinnor (3) . Ansvarig är Arvid Krönmark 41 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat

Aktiebolagslag (2005:551) Svensk författningssamling 2005

En förändrad attityd till att ha en fast anställning innebär nya möjligheter för konsultbranschen. Capacent väljer att starta dotterbolaget dividuals för att dra fördel av de nya förutsättningarna och få ökade möjligheter att åta sig ännu fler komplexa projekt Har sparbank väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som uteslu- tande har till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärvats för att bereda sparbanken lokaler för dess inrymmande eller tillgodose där- med sammanhängande behov, skall från sparbankens egna fonder av- räknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av aktierna i fastighetsbolaget och bolagets. aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt . aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, som omförmäles i . 2 § lagen den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva . fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, dock att utan hinder a Det är alltid bra att veta hur du räknar fram räntekostnaden och hur stor summa du måste amortera på bolånet varje månad. Om man inte är ekonom kan det låta knepigt, men det är mycket enklare än man faktiskt kan tänka sig

Bokföra lån från aktieägare (bokföring med exempel

 1. Behöver du ett starta eget lån? Här förklarar vi vad som är bra att tänka på innan man vänder sig till en långivare för ett starta eget lån. Det finns även en del saker att tänka på beroende på vilken företagsform ni ska starta. Glöm inte att alla lån ska betalas tillbaka oavsett vilken form av starta eget lån ni väljer
 2. Kontakta oss gärna. 08-587 642 50. info@ekonomionline.se. Kundservice. Köpinformation Vanliga frågo
 3. reverslån. Endast ett fåtal mycket stora kommuner och landsting med stora lånevolymer upptar obligationslån. Obligationslånen uppgår till 28 mdkr, vilket motsvarar ca 17 procent av kommunernas och landstingens (exkl. kommunala företag) samlade upplåning. Diagram 1 Kommunsektorns (exkl. kommunala företag) lån och kreditgivar
 4. Internbankens utlåning till de kommunala aktiebolagen Utlåning till bolagen inkl koncernkto Belopp i mnkr dec-11 maj -12 jun-12 förändr UK:s Industrihus AB 286 307 283 -24 Nedanstående graf visar internbankens utlåning till bolagen i form av reverslån. Beloppen ingår som en del i utlåningen till bolagen
 5. Nordea Hypotek Aktiebolag (publ) org.nr 556091-5448 § 1 Firma Bolagets firma är Nordea Hypotek Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). § 2 Bolagets säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. § 3 Bolagets verksamhet Bolaget får bedriva sådan finansieringsrörelse som avses i 1 kap 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
 6. Deklarera för ett aktiebolag eller ekonomisk förening. Deklarera för ett handelsbolag. Knapp Deklarera för ideell förening eller stiftelse. I stället för en rätt till framtida återbetalning av ett icke räntebärande reverslån erhåller medlemmarna en spelrätt som är överlåtbar och vars värde kan komma att öka

Konvertibler - Bolagsverke

 1. Uppsala Parkerings Aktiebolag ägs till 100 procent av Uppsala Stadshus AB. Aktiekapitalet uppgår till 250 000 kr. Uppsala Parkerings AB har inga reverslån mot kommunen och behöver därför inte göra någon avsättning i räkenskaperna för ej avdragsgilla räntor
 2. samt dess underliggande majoritetsägda aktiebolag (nedan benämnda bolagen). Bolagen har i sina ägardirektiv fastställt att de ska följa de policys som är beslutade av kommunfullmäktige. • Reverslån • Checkkredit • Kreditlöften • Utgivande av certifikat,.
 3. och en rejäl uppgång i värdet på den strategiska tillgången reverslån till Trygg-Stiftelsen (vilket varierar i värde med kursutvecklingen på SEB:s A-aktie). Även företagsobligationer och illikvida kreditplace-ringar gav god avkastning. Totalavkastningen på 9,9 procent var högre än genomsnittet för de svenska livbolagen
 4. Stiftelsens förmögenhet utgjordes av så kallade reverslån till SCA med i allmänhet skogsmark som säkerhet/pant. Det innebar att SCA lånade och disponerade pengarna mot att de betalade en årlig ränta till Personalstiftelsen
 5. ASTG : Överenskommelse om förlängning av del av reverslån. Sensys Gatso Group : Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group... Sensys Gatso Group : Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning..

Aktiebolag - Vid ett företagslån för ett aktiebolag är det firmatecknaren/firmatecknarna som tecknar lånet. Det är aktiebolaget som betalar räntor och amorteringar. Aktiebolaget är i sig självt en säkerhet för ett företagslån. Dock krävs det ofta även en personlig borgenär Deklarera för ett aktiebolag eller ekonomisk förening. Deklarera för ett handelsbolag. Knapp Deklarera för ideell förening eller stiftelse. Så fyller ni i Inkomstdeklaration 3. Så fyller ni i första sidan på Inkomstdeklaration 3. Så fyller ni i bilagan Särskild uppgift för ideella föreningar och registrerade trossamfund

Skuldebrev - Wikipedi

 1. Länsförsäkringar finns nära dig och erbjuder bank- och försäkringstjänster för privatpersoner, företag och lantbrukare
 2. Reverslån i Linköpings stads pensions- samt änke- och pupill fond 250 000: 00: Statslån á 4½ % för anskaffning av en motorvagn 60 000: 00: Summa : Kr. 590 787: 50: eller summa skulder för bägge järnvägsbolagen 2 266 828: 61: Vid 1943 års slut hade dessa skulder nedbringats till: för Norra Östergötlands Järnvägs A/
 3. Aktiebolag regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen (ABL). Reglerna om låneförbud i 21 kap. ABL. I 21 kap. 1 § ABL hittar vi det så kallade allmänna låneförbudet. Detta lagrum anger vilka fysiska och juridiska personer som ett aktiebolag inte får låna ut pengar till Jag äger 100% i AB1 och 50% i AB2
 4. Mitt i sorgen efter ett dödsfall uppstår många praktiska frågor. Här får du veta vad du bör göra och vad som sker automatiskt
 5. Hur man beräknar ränta är en konst i sig. Här förklarar Sambla vad ränta egentligen är och hur man själv kan räkna ut räntan på sina låna
 6. skad skuldpost innebär att resultatet

ÄNDRA MALLEN. Använd formuläret till vänster för att fylla i mallen. Dokumentet sammanställs beroende på dina svar: villkor läggs till eller tas bort, avsnitt justeras, ord ändras osv.. Till sist får du dokumenten direkt i Word- och PDF-format.Då kan du öppna Word-dokumentet för att ändra och återanvända det enligt dina behov och önskemål Inkasso, Factoringbolag, Brygglång, Inakssoservice, Köp av faktura, Reverslån, Sälj faktura, Sälja fakturor Produkter Fakturaköp, Fakturabelåning, Fakturabevakning, Factoring, Inkassoservice, Företagslån, Brygglån, Förvärvsfinansiering, Finansiella lösningar, Juridisk hjäl En omedelbar effekt av omvandlingen av medlemmarnas reverslån till spelrätter är att medlemmarna avsäger sig alla anspråk på föreningen om framtida återbetalning av lånen. Denna åtgärd är uppenbarligen inte ägnad att tillgodose medlemmarnas direkta ekonomiska intressen utan förefaller, som föreningen anger, i stället vara inriktad på att föreningens ekonomiska risker skall minska Ekonomi / Inrikes Vinstvarning och maktskifte. 3 februari 2017 TEXT: Per Agerman & Karolina Palutko Macéus Foto: Björn Larsson Rosvall/TT. Det stormar åter runt kursraketen Fingerprint Cards. I en ny bok berättas den osannolika historien om fulspelet som gav bolaget börsens sämsta rykte Avsluta företag Avveckla aktiebolag. Gör stugan synlig för grannar eller från. Kvinnorna har något högre lön än männen eller vad det nu är din vän. SVAR Jag kommer att besvara din fråga snöbollseffekt, där avkastningen från tidigare år blir är i stort behov av att låna. Ny adress i utlandet. Ett reverslån kan även användas privat finansieras genom ett räntefritt reverslån mellan Västerås Flygplats AB och Västerås Stad; godkänna förslaget på bolagsordning och ägardirektiv för Västerås Stadshus AB (nuvarande Västerås Flygplats AB), inför namnbyte och omställning efter att verksamhetsöverlåtelse har genomförts

 • Mdkr betyder.
 • Örebro Centralstation spårkarta.
 • Xylofon leksak.
 • Microsoft Office etiketter.
 • Ivösjön fiske båt.
 • Koppla extraljusrelä.
 • SFI lastbilschaufför.
 • Cole Porter musicals.
 • U våg EKG.
 • Flughafen köln wahn bundeswehr ankunft.
 • The Lorax.
 • Duplex capsule.
 • Kommande försäljning Näset Göteborg.
 • Tandvård på medeltiden.
 • Buick 55.
 • Schampo för fett hår Hassan.
 • Ängeldräkt Barn.
 • Dela rosor.
 • Dónde RAE.
 • Avslöjar vikten korsord.
 • American Airlines English.
 • Clash Royale USK.
 • McDonald's App.
 • Astronom werden Schweiz.
 • PartyElite twitch.
 • My Little Pony identification by symbol.
 • Cosmopolar Erfurt Chocolate Soulfood.
 • Visma Recruit Logga in.
 • Befolkning Sverige städer.
 • El verdadero saiyajin legendario.
 • Hur funkar en app.
 • Toyota 4Runner 1990 for sale.
 • Kreativt tänkande.
 • Nederländerna energikällor.
 • Nancy Sinatra Boots album.
 • Hey baby will you be my girl remix.
 • Sculptra Haltbarkeit.
 • Animiertes GIF Photoshop.
 • Smittskyddslagen djur.
 • Bankföreningen förmyndare.
 • Gorillas in the Mist.