Home

Att läsa mellan och bortom raderna Reichenberg

Monica Reichenberg University of Gothenbur

 1. Att läsa mellan och bortom raderna, Del 4 i Modulen:Strukturerad läs-och skrivundervisning. Läs- &
 2. Att ha en god läsförståelseförmåga innebär att man kan läsa mellan och bortom raderna, säger Monica Reichenberg. En god läsare kan sätta betyg på sin egen läsning och vet när hon förstår och när hon inte förstår. När man inte förstår texten saktar man ner, går tillbaka och läser om, och kan läsa kritiskt
 3. Den oemotståndlige vite mannen - läsförståelse (mellan - högstadiet) Pälsen - läsförståelse (högstadiet) Ändå återvände jag - läsförståelse (högstadiet) - Texten har insprängda frågor, totalt 30, för bearbetning under läsningens gång, för att kontrollera läsförståelse. Facit finns i botten
 4. Nu tar vi oss utanför texten, och läser bortom raderna. När vi läser bortom raderna, så ställer vi oss också frågor om varför personerna gör som de gör. Lässtrategin att läsa mellan och bortom raderna, är nära släkt med lässtrategin att göra textkopplingar. Testa själv! Nästa gång du läser en berättelse, stanna upp, och ställ frågor som: Vad har personerna i boken relation
 5. Mellan raderna och bortom raderna. En av tankarna med reciprok läsning är att eleverna ska kunna relatera till texten med egna erfarenheter. Det kan bli en svår balansgång mellan att berätta om sina egna tankar och att hålla sig till texten. Ett sätt att komma tillbaka till texten kan var
 6. kräver läsning mellan och bortom raderna (Reichenberg, 2008a, 2008b). Texter som används i RU I RU kan man använda såväl berättande texter som faktatexter. I Lundberg och Reichenberg (2013) nyttjades såväl faktatexter som berättande texter. Dessa texter var för-

Läs högt och samtala om texten - Skolvärlde

förstå en text om man inte gör inferenser, och därför kallas det också att läsa mellan raderna (Reichenberg, 2000:25). Franzen (2003:5) att en god läsförstmenar åelse också innefattar att eleven gör en inre bild av det lästa, och att hen kopplar till sin egen kunskap och intressen, vilket är att läsa bortom raderna. Eleverna plockar information från texten Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige-en översikt [VISIONS 2011: Teaching] M Reichenberg Acta Didactica Norge 6 (1), (Art. 3-24 sider) , 201 Att läsa mellan och bortom raderna : Läsförståelse i grundskolans tidigare och senare å En god, aktiv läsare kan börja med att skumläsa texten för att därefter läsa igenom den igen och fokusera på det mest väsentliga. Detta är något en ovan läsare kan få svårigheter med då de ofta har problem med att interferera, det vill säga att läsa mellan och bortom raderna (Reichenberg, 2008)

Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas för att göra inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar I läsundervisningen talar vi om att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskaraven för årskurs 3, 6 och 9. Det första innebär att läsaren bokstavligt kan läsa vad som står, beskriva vad som händer och svara på enklare frågor med hjälp av texten Ingen text kan förstås utan att läsaren gör inferenser. Ett vanligare sätt att säga det, är att personen läser mellan och bortom raderna. Så skriver Monica Reichenberg i boken Vägar till läsförståelse, 2008. Reichenberg har arbetat många år som svensklärare. Hon har äve 2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten: A: 3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang. A: 4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text A Förmågan att kunna reflektera och dra egna slutsatser utifrån en text är också viktig för god läsförståelse. Denna förmåga kallas att göra inferenser och beskrivs såsom att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna (Reichenberg, 2006, s. 213-214)

Att läsa: på, mellan och bortom raderna - Skolbo

 1. Där står det väl ingenting? Att läsa mellan raderna betyder inte att du ska hitta text mellan raderna, utan att du ska försöka förstå sådant som inte är tydligt uttryckt i texten
 2. Att läsa mellan raderna - YouTube. Att läsa mellan raderna. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device
 3. Questioning the Author. I Sverige har en modifierad form av metoden Questioning the Author (QtA) använts av bland andra Monica Reichenberg. Metoden går i korthet ut på att få eleverna att aktivt ta itu med de faktatexter som de läser och att ifrågasätta textens auktoritet. Detta åstadkoms genom strukturerade textsamtal under ledning av läraren

Monica Reichenberg Göteborgs universite

Inferenser/att inferera: När läsare infererar läser de aktivt mellan och bortom raderna för att göra texten begriplig. Läsaren är medförfattare till texten i sitt huvud och fyller den med mening utifrån sina referensramar (jfr Reichenberg 2008:62). Kontext: Ett språkligt sammanhang som ett yttrande eller ord tillhör (NE.se) För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten bearbetas. Detta görs med fördel tillsammans. Med uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränas eleverna i att förstå, reflektera över och samtala om skönlitterära böcker Öva att läsa på, mellan och bortom raderna De två barnen Lisa och Kalle har sina badkläder på sig. De bygger ett sandslott. Svaret finns på raderna: Hur många barn är det i texten? (Svaret finns i de röda orden i texten) Vad heter barnen? (Svaret finns i de röda orden i texten) Svaret finns mellan raderna: Var är barnen? (Läs mellan raderna. De gröna orden i texten är ledtrådar Läsning används på olika sätt och i många olika sammanhang, som att läsa på en vägskylt vart vi ska åka, en instruktion när vi spelar spel eller en SO-text i skolan. Att bli en god läsare är ett hårt arbete som kräver att man kan använda många olika strategier för att kunna läsa på, mellan och bortom raderna Det går att både skapa egna frågor till eleverna som de får fundera över i en läslogg med återkoppling av läraren i läsprocessen, men de kan även skapa egna frågor för att synliggöra sina strategier och hur väl medvetna de är om att läsa mellan och bortom raderna

Hur ska du kunna läsa mellan raderna? Där står det väl ingenting? Text+aktivitet om att läsa mellan raderna för årskurs 4,5, Förkunskarav: Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna att förutspå, att utreda nya ord och uttryck och att sammanfatta.De bör också veta att det går att ställa olika typer av frågor på en text och känna till begreppen frågor på raderna, frågor mellan raderna och frågor bortom raderna mellan dessa skolformer när det gäller undervisningen i läsförståelse. Reichenberg och Lundberg (2011) menar att lärare i särskolan ofta är rädda för att utmana eleverna när det gäller reflektion kring texter och att göra inferenser, det vill säga läsa mellan raderna Om På, mellan och bortom raderna. För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten bearbetas. Detta görs med fördel tillsammans. Med uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränas eleverna i att förstå, reflektera över och samtala om skönlitterära böcker

Undervisningen tar utgångspunkt i textnära läsning och övergår till varför-frågor där eleverna tränar sig i att göra interferenser (läsa mellan raderna) (Reichenberg & Lundberg, 2011) Lyckas med läsförståelse - Risma. Lyckas med läsförståelse är en ny serie häften som består av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse. I Risma möter eleverna olika texttyper och får öva att läsa på, mellan och bortom raderna. De arbetar bland annat med uttryck, fakta/åsikt och att ta ställning. Miljömärkt träningshäfte Det här är något som även kan uttryckas som att läsa på, mellan och kanske framförallt bortom raderna; något som vi vet att många lärare brottas med i undervisningen, men som många också har mycket tankar och idéer om

Svenska - Lässtrategier: Läsa mellan och bortom radern

De arbetar bland annat med personbeskrivningar, fakta/åsikt, uttryck, att kategorisera, läsa mellan raderna och ta ställning. I Risma möter eleverna olika texttyper och får öva att läsa på, mellan och bortom raderna. De arbetar bland annat med uttryck, fakta/åsikt och att ta ställning. Alla häften är i fyrfärg och formatet är 170×240 mm Att läsa mellan och bortom raderna samt isbergstekniken ex Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway Berättelsestruktur ex På nätterna sover i alla fall råttorna av Wolfgang Borchert (CK) ex Att döda ett barn av Stig Dagerman (PH) ex En luffares död av Herbert Harris (Tw

Läsa v.35. Idag har vi tränat på att läsa på, mellan och bortom raderna. Vi har jobbat med korta texter och svarat på frågor till dem. Om du inte var i skolan finns texterna här: Läsförståelse 25/8. Att jobba med hemma idag: Du ska fortsätta att träna på att läsa korta texter och svar på frågor Grundskola 7 Svenska. Vi kommer under några lektioner att arbeta med olika genrer, olika sorters texter. Vi kommer att läsa enskilt, två och två, i mindre grupper och i helklass. Tillsammans skall vi öva på att plocka ut det viktigaste ur texter samt öva på att läsa på, mellan och bortom raderna. Detta skall bli jättekul • Frågor mellan raderna är sådana som kräver att du kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser. Detta kallas för att läsa mellan raderna. • Frågor bortom raderna kräver att du använder dina tidigare kunskaper och erfarenheter och gör kopplingar till det som står i texten

som den blir betydelsefull för läsaren och därmed kommer till liv. Det är mellan texten och läsaren som viktiga inferenser görs. Att göra inferenser innebär alltså att den givna texten inte endast läses, det handlar om att kunna läsa mellan och bortom raderna (Westlund 2012, ss. 69-70). 1.2.3 Metakognition Lundberg (2016, s Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten - att läsa mellan raderna. Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden innebörder av de texter som läses, och dessa möjliggör även för läsaren att kunna läsa mellan raderna (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 17). Att läsa mellan raderna innebär att läsaren går bortom den givna informationen som står i texten och drar egna slutsatser för att förstå innehållet. Dett

Att läsa på, mellan och bortom raderna Litteracitet och påverkansfaktorer för nyanlända Maja Nordström Handledare: Ulla Melander Marttala Institutionen för nordiska språk ! 2! Sammandrag Den här uppsatsen undersöker hur läsförståelse, litteracitet och psykisk mående ser ut fö utifrån tanken att man kan läsa text (och även bild) på, mellan och bortom raderna. • På raderna kan man läsa ut fakta så som årtal och namn. • Mellan raderna kan man läsa av hur en karaktär känner sig; om personen till exempel suckar och hänger med huvudet, kan det betyda att han/hon är trött eller ledsen. • Att läsa bortom raderna handlar om att koppla texten/bilden til Läs- och skrivstrategier. Skriva för hand/digitalt, språkets struktur. Läsförståelse. (Kan ändras något, pga slut-VFU) Fokus på läsning av olika sorters texter. Läsförståelse, sammanfatta text, resonera, hitta budskap, läsa på, mellan och bortom raderna. Fokus på att skriva olika sorters texter

Att läsa mellan och bortom raderna (inferenser) Diskutera vad som menas med: Och så vände hon sig om och städade något som redan var rent. sidan 25, Det fanns så mycket annat att säga. sidan 26, Något hjärta såg vi inte röken av. sidan 30, Och s ‪Professor in General Didactics, University of Gothenburg‬ - ‪Cited by 1,388‬ - ‪reading comprehension‬ - ‪structured text talk‬ - ‪intervention studies‬ - ‪curriculum materials‬ - ‪disability research

Reciprok undervisning för att förstå texter Pedagog Värmlan

Med det menar författarna Reichenberg och Lundberg att läraren inte får abdikera från sin aktiva lärarroll utan återkommande ha textgenomgångar där samspelet mellan lärare och elever hålls levande. Elever i särskolan behöver mycket träning i hur man läser texter mellan raderna och hur ma Idag har vi tränat på att läsa på, mellan och bortom raderna. Vi har jobbat med korta texter och svarat på frågor till dem. Om du inte var i skolan finns texterna här: korta texter. Vi började lektionen med att diskutera hur våra läsvanor ser ut och om det är viktigt att läsa mycket Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser ) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning, som att man sökläser för att hitta detaljer, översiktsläser för att hitta en överblick och djupläser för att analysera och reflektera över det lästa

Kritisk litteracitet handlar således om att kunna läsa både mellan och bortom raderna för att kritiskt granska och reflektera för att förstå och också kunna ifrågasätta makt och ojämlikheter. Att arbeta kritiskt med text skapar möjligheter att reflektera över sin omvärld och sin identitet och därmed också påverka och förändra Och nu gör det faktiskt det! Jag är så glad för att jag har fått möjligheten att testa ett utvärderingsexemplar av På, mellan och bortom raderna-läsförståelseuppgifter till tolv böcker av Emma Frey- Skött (Natur och kultur) Några strategier är t ex att ha ett engagemang och vilja att läsa och tänka kring sin läsning. Till strategier räknas också att läsa mellan och bortom raderna (sk inferenser) men även att veta att du läser på olika sätt, sk strategisk läsning, som att man sökläser för att hitta detaljer, översiktsläser för att hitta en överblick och djupläser för att analysera och reflektera över det lästa utifrån tanken att man kan läsa text (och även bild) på, mellan och bortom raderna. • På raderna kan man läsa ut fakta så som årtal och namn. • Mellan raderna kan man läsa av hur en karaktär känner sig; om personen till exempel suckar och hänger med huvudet, kan det betyda att han/hon är trött eller ledsen

‪Monica Reichenberg‬ - ‪Google Scholar

är indelade i: På raderna - svaret står i texten. Mellan raderna - här handlar det om att kunna dra egna slutsatser och läsa mellan raderna. Bortom raderna - här tänker man själv vidare och refl ekterar över texten. Före läsningen Titta tillsammans på bokens omslag. Titta på bilden, läs titeln Korten kopieras upp och så får varje elev klistra in dem i en skrivbok och sedan svara på frågorna som naturligtvis är På, mellan och bortom raderna! Det är två av varje sort på varje frågekort (sex frågor alltså), vilket är en bra och lagom blandning Resultatet visade att lärare uppger att läsförståelse handlar om att läsa och förstå texter samt göra inferenser mellan och bortom raderna. Explicit undervisning har god påverkan och kan gynna elevers läsförståelse. Läraren står som modell och konkret visar för eleverna hur man gör för att förstå en text darna för att reflektera och analysera. 3.1.2 Att läsa mellan raderna, inferens För att förstå vad man läser räcker det inte med bokstavlig förståelse (av-kodning), utan man behöver också kunna läsa mellan raderna, inferera. Det är detta som sker med hjälp av de föreställningsvärldar som läsaren skapar

Skriv gärna egna exempel på information som finns mellan och bortom raderna i din loggbok, när du läser romanen. Här är en film som förklarar med exempel vad det är att läsa mellan raderna. Klicka på texten. Här hittar du en film där läraren talar om olika strategier för att förstå att läsa mellan raderna och bortom raderna Frågor mellan raderna kräver att läsaren hittar ledtrådar i texten. Att man gör inferenser och drar egna slutsatser utifrån det man får reda på och sin egen kunskap. För att svara på frågor bortom raderna krävs att vi använder våra tidigare kunskaper och erfarenheter

Att läsa mellan och bortom raderna : Läsförståelse i

tränar på olika lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse). Efter läsningen: - du får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, du får befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar Vi vill inspirera till att arbeta med böckerna om Halvdan Viking, i flera ämnen; svenska, SO, NO och bild. Materialet är utformat utifrån tanken att man kan läsa text (och även bild) på, mellan och bortom raderna

I Risma möter eleverna olika texttyper och får öva att läsa på, mellan och bortom raderna. De arbetar bland annat med uttryck, fakta/åsikt och att ta ställning Jag läser för att lära och koppla av och jag försöker vara en god läsande förebild på olika sätt, Ett möte mellan elevens värld och textens. kom ut, så läste jag en mängd barn- och ungdomsböcker och gjorde bokfrågor på, mellan och bortom raden till böckerna. Därefter hade vi boksamtal i grupper utifrån Chambers frågor Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.) 4. Vem tycker du är mest bestämmande? Liam eller Tej? Motivera ditt svar. 5. Vem tror du att Jordan är? Kapitel 3 Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) 1 Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.) 11. Agnes vill inte riktigt erkänna att hon tycker att det är kul att sjunga i kör. Vad gör hon som gör att vi förstår att hon gillar det? Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.) 12 Den tolkande läsningen kräver att läsaren använder sina tidigare erfarenheter för att kunna läsa mellan, och bortom, raderna och därigenom få en djupare förståelse för texten. Det är i den tolkande läsningen som textens nyanser och olika dimensioner kommer fram

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom På, mellan och bortom raderna Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande och med elevernas vistelsetid i Sverige. I studien används en kvantitativ undersökning i form av en enkät i pappersform Under våren 2014 kommer en kursplan som ska hjälpa lärare i Sverige att arbeta med texter så att eleverna börjar läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna, som Martin Widmark. Läsförståelse Svenska - F-6 - Läromedel Undervisning i läsförståelse lägger grunden för ett framgångsrikt lärande. En elev med god läsförståelse kan tolka och förstå en text på, mellan och bortom raderna Orden bredsida och tåfjutt var ord vi inte förstod och då fick vi med hjälp av detektiven reda ut vad de betyder. Nästa tillfälle kommer eleverna få frågorna utskrivna på papper och tillsammans ska vi svara på frågorna med hela meningar. Jag kommer då introducera termerna på raderna, mellan raderna och bortom raderna

För några veckor sedan så var jag en av de 10 första på fb som norpade åt mig ett examplar av Emma Frey-Skotts bok: På mellan och bortom raderna. Läsförståelseuppgifter till tolv böcker, åk 4-6. Hon lottade ut 10 exemplar och i utbyte ville hon att vi skulle skriva lite kort om materialet på vår blogg eller instagra Vi möter ett gäng medelålders motormunnar som dricker vin och pepprar varandra med argument i diskussioner och småbråk om litteraturens död, om Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna likväl som. På, mellan och bortom raderna. Läsförståelseuppgifter till tolv böcker Låt dina elever träna på att reflektera över innehållet i det de läser. Frågorna kan användas vid tystläsningen i klassrummet, vid högläsning i grupp eller som läs- och skrivläxa. Frågorna är av skilda karaktärer och kräver olika typer av svar

Läsförståelsestrategier i praktiken: Lässtrategilektion

På, mellan och bortom raderna Läs- och språksatsninge

Att rikta uppmärksamheten mot och diskutera texters kontext och språkliga utformning är speciellt viktigt för elever som har svårt att läsa bakom och mellan raderna (Lundberg & Reichenberg, 2008) och för elever med annat modersmål. Forskning visar att det är bättr vidareutbilda oss etc. Vi berikar våra liv genom att läsa skönlit-teratur, vi kan få avkoppling eller spänning genom att läsa. Ett liv utan läsning är ett liv i utanförskap. Vi kan inte delta i demokra-tiska processer i föreningsliv, fack eller politik. Vi kan inte hålla oss orienterade i den värld vi lever i, vi missar möjligheter, v

Att läsa mellan eller bortom raderna kan vara den svåraste strategin. Eleverna behöver träna och upptäcka hur man gör på enkla texter. De behöver se och lära sig genom att härma andra för att få in tekniken. Ju tidigare de börjar öva desto bättre. Som sagt var, lyssnarglädje och läsglädje är mitt signum och kall - du får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, du får befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar. du får läsa böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt i en läsdagbok eller genom boksamtal. vi läser gemensamma böcker och genomför olika typer av läsloggsuppgifter under läsningens gång Enskilt och i par svara på innehållsfrågor till texten på, mellan och bortom raderna. ett ökat ordförråd och med ett ökat intresse för att samtala kring läst text. Anna Janson och Jeanette Landgren. Bokmärk. Creaza - digitala verktyg för alla pedagoger

Att läsa: på, mellan och bortom raderna - mall - Skolbo

utelämnad information kallas för att göra inferenser eller, mer vardagligt, att läsa mellan och bortom raderna. Faktatexter i skolan har ofta ett innehåll som är komprimerat och språkligt koncentrerat, med satsförkortningar, nominaliseringar1, passiv form, svagare textbindning och att läsa på ± och mellan raderna var mest förekommande medan endast ett fåtal elever uttryckte en antydan att läsa bortom raderna. Resultatet visar att användandet av ett litteraturarbete för att identifiera elevers läsförs tåelse var fördelaktigt då flera olika nivåer av läsförståelse kunde identifieras Men syftet med att läsa stannar inte vid glädjen att få bokstäverna på plats. Skriften är bara ett verktyg vi använder för att förstå och för att överföra information i tid och rum. Uppdelningen mellan språk och tänkande riskerar alltså att leda tanken fel. Som om det var två skilda saker Arbeta med läsförståelse utifrån skönlitteratur. För att eleverna ska kunna tolka de texter som de läser behöver bearbeta texten. Detta görs med fördel tillsammans! Med hjälp av uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränar eleverna på att förstå, refl ektera över och samtala om skönlitterära böcker

Pris: 403 kr. Spiral, 2017. Finns i lager. Köp På, mellan och bortom raderna: Läsförståelseuppgifter till tolv böcker Åk4 av Emma Frey-Skøtt på Bokus.com. mellan Sverige och USA när det gäller lärares undervisning för läsförståelse. koppling - man jämför boken med sitt eget liv och text-till-världen-koppling - man. att läsa tyst och avkoda orden för att få förståelse, medan elever som har det svårt med avkodning oftast blir passiva i sitt läsande istället för aktiva, vilket resulterar till att elevernas läsförståelse inte utvecklas till bättre. Reichenberg (2014) lyfter även att lärar ens roll ha dagligt tal kallar för att läsa mellan rader- na (en del av vad som på kursplanespråk kallas att urskilja texters budskap) kan ju förstås på många olika sätt: som en fråga om intelligens, som en fråga om tillgång till kulturella referensramar, som en fråga om samspel mellan arbetsmmne och lång- tidsminne, som en fråga om motivatio

Läs mellan raderna - läromedel till lektion i SVA åk 4,5,

På, mellan och bortom raderna. I läsundervisningen talar vi om att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskaraven för årskurs 3, 6 och 9 Datum och lärare: Sammanfattande analys om avkodning och läsprocesser (läsa på, mellan och bortom raderna) samt resonemang om texter: Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden att eleven kan placeras i den årskurs som åldern motsvarar: J Idag har vi tränat på att läsa på, mellan och bortom raderna. Vi har jobbat med korta texter och svarat på frågor till dem. Om du inte var i skolan finns texterna här: Läsförståelse 25/8. Att jobba med hemma idag: Du ska fortsätta att träna på att läsa korta texter och svar på frågor Några tyckte det var svårt att med hjälp av reportern skriva frågor till texten. De hade då endast skrivit frågor med svar På raderna men när de hörde de andras frågor kunde de själva också formulera frågor som var Mellan raderna och Bortom raderna. I små grupper känner de flesta sig tryggare med att fråga sig fram och be om hjälp

Att läsa mellan raderna - YouTub

Questioning the Author - Läsa & skriv

Svenska: Vi arbetar med läsförståelse och texttolkning varvat med hörförståelse. Vi tränar på att läsa mellan och bortom raderna. Lite klurigt för många. Nästa vecka kommer eleverna få sin sedvanliga läsläxa. Engelska: På tisdagar är båda femmorna uppdelade i tvärgrupper där vi lagt fokus på att prata engelska. Läsa mellan och bortom raderna, information (Klicka här!) Examensfrågor till texten Pälsen (Klicka här!) Arbetssätt. 1. Du börjar med att läsa texten Pälsen. Läs flera gånger så att du förstår texten bra. 2. Du tittar på filmen och funderar på om filmen och texten skiljer sig eller är lika. 3. Du tittar på Mika Rans analys av.

På, mellan och bortom raderna - Natur & Kultu

Arbetsplatshandledning ges till olika verksamheter och innefattar psykosocial handledning till personal inom olika Psykoterapeuter pratar på, Del 16, Mellan raderna och bortom orden en timmes prat om psykoanalytiskt tänkande och För att läsa mer om boken och hur man kan beställa, klicka på länken nedan. Läs mer och. I Eldin möter eleverna olika texttyper. De arbetar bland annat med personbeskrivningar, fakta/åsikt, uttryck, att kategorisera, läsa mellan raderna och ta ställning Libers Läsförståelse innehåller olika texttyper, och tränar lässtrategier före, under och efter läsningen, på mellan och bortom raderna. Läs mer - Pedagogiska tankar Libers Läsförståelse introducerar de olika texttyperna på ett enkelt sätt och bygger samtidigt upp förståelse för de olika texttyperna och deras syften. Alla kapitel har samma struktur: <b>A. Före. Det som vi märkt är att många elever med annan skolbakgrund är ovana vid att läsa texter och bearbeta innehållet så som vi gör i den svenska skolan genom t ex textsamtal eller att läsa och diskutera mellan och bortom raderna. Givetvis handlar detta om att vi har olika lästraditioner och det i sig är inte så konstigt tycker jag Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.) 3. Varför är Johan både ledsen och glad? Frågor bortom raderna (Genom att använda dig av vad du själv har varit med om och sett, hört eller läst förut, kan du tänka ut ett svar på frågan.) 4 I skärningspunkten mellan konst och vetenskap skapas möjligheter att nå bortom grupptänkandet genom att det öppnar för nya tankar och gränsöverskridande dialoger. Initiativet till vårt kommunikationsprojekt tar också avstamp i forskningsprojektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning (FSK15-1081:1)

 • Halbseckel.
 • Vad händer om statsministern avgår.
 • Den första svensken.
 • Sr Dalarna.
 • Migrationsverket anhöriginvandring.
 • Kommunfullmäktige Göteborg handlingar.
 • Säkert merch.
 • Partyraum planen.
 • Fragment Duden.
 • Anatomi tavla.
 • Överrörlig nacke övningar.
 • Real life hacks and cheats.
 • Galeazzo Ciano Raimonda Ciano.
 • Is Primal on Netflix.
 • Dancover as denmark.
 • Humanistisk psykologi styrkor och svagheter.
 • Sitzen böjning.
 • Måle sadelhøjde.
 • Gnuggisar barn.
 • Public transport on Gran Canaria.
 • Roland Barthes.
 • La Trattoria.
 • Was ist heute los in Bad Zwischenahn.
 • Peter Gabriel New Blood.
 • Bars Hamburg Corona.
 • Vad är Tough Viking.
 • Förmånskund Nordea.
 • Mark Zuckerberg net worth 2020.
 • Talumpati tungkol sa kahirapan at edukasyon.
 • I kissed a girl chords Piano.
 • Konstnärskollektiv Tavastgatan.
 • IVT 290 AW reservdelar.
 • Kultutrådet.
 • Deus Ex: Mankind Divided libuse Apartments Codes.
 • Överlåta abonnemang Tele2.
 • Ground cinnamon svenska.
 • Timbro Arbetsmarknad.
 • Apotek Norrköping Ingelsta.
 • Kia Sorento bagageutrymme.
 • Footway Sköna Marie.
 • Devon Aoki.