Home

Tdok 2013:0667

TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Syfte TK Geo 13 version 2.0 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg som används vid projektering a Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2013:0667: 2.0: Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner: KRAV: 2016-02-29: Gälland

Dokumentbeteckning: 2011:047 Publikationen har upphört att gälla i maj 2014 och är ersatt av TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) och TR Geo 13 ( TDOK 2013:0668) som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument TK Geo 11 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav och råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner.</p> <p>För att de i TK Geo 11. TDOK 2013:0668 TRV 2014/13914 1.0 TDOK 2013:0668 Råd v1.0 Syfte TR Geo 13 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. I anslutning till TR Geo 13 finns TDOK 2013:0667 Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättrin · TDOK 2013:0667 TK Geo 13, version 2.0 · TDOK 2013:0668 TR Geo 13, version 2.0 Ansvar och förvaltning Regelverk för Geoteknisk dimensionering förvaltas av Trafikverket, Verksamhetsområde Investering. Definitioner och förkortningar Definitioner och förkortningar framgår av bilaga 2 framgår av TDOK 2013:0667, hänföras till geoteknisk kategori 1 förutsatt att konstruktionens säkerhetsklass inte överstiger SK2. RÅD 11 (30) DokumentID Version TDOK 2019:0294 Remissversion 2.7.6 ÖVRIGA MATERIAL 2.8 Inspekterbarhet . RÅD 12 (30) DokumentID Version TDOK 2019. Tips om hur du söker i fälten, klicka på Hjälp uppe till höger på söksidan

Krav Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner-TK

 1. TDOK 2013:0415 (version 1.0) Krav Brounderhåll samt av TDOK 2013:0416 (version 1.0) Råd Brounderhåll ersattes med version 2.0 av dokumenten. De nya versionerna gäller för förfrågningsunderlag som är daterade från och med 2015-07-01. VVK Brounderhåll ersattes 1 april 2014 av TDOK 2013:415, version 1.0. Beslut 2017-02-13 (pdf-fil, 47 kB
 2. I Sök styrande och stödjande dokument finns möjlighet att söka dokument gällande styrning från Trafikverkets processer. Dokumenten i denna tjänst har TDOK-nummer. I Trafikverkets infrastrukturregelverk finns möjlighet att söka dokument som beskriver de krav som ställs på infrastrukturens egenskaper och skötsel
 3. geokonstruktioner, TDOK 2013:0667 Utförande; SS-EN 14679:2005, Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel. Fastställd 2005‐04‐22. På engelska. Vägledning SD Rapport 17. 2006. Djupstabilisering med bindemedels-stabiliserade pelare och masstabilisering - En vägledning. Svensk Djupstabilisering
 4. - TDOK 2013:0667(TK Geo 13) - TDOK 2013:0668(TR Geo 13) - Skredkommissionens rapport 3:95 Anvisningar för släntstabilitetsutredningar 4 Projekteringsanvisningar Samtliga stabilitetsberäkningar har skett med partialkoefficientmetoden enligt TDOK 2013:0667 i geoteknisk kategori 2(GK2) och säkerhetsklass 2. 5 Geotekniska åtgärde

TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TRVK Väg (TRV 2011:072) TRVR Väg (TRV 2011:073) Navigering. 12BE1 Indelning av berg och jord i materialtyp; 12BE2 Urschaktning; 12BE3 Huvudgator; 12BE4 Industrigator; 12BE5 Uppsamlingsgator; 12BE6 Lokalgator, p-platser. Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material

Extern visning av Dokumentcente

TDOK 2013:0667 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner; Beläggning med plattor och marksten av betong: projekteringsanvisningar och rekommendationer, andra upplagan (Svensk Markbetong) Allmänt. Projektera enhetliga ytor med samma material och tjocklekar eftersom övergångar skapar svaga punkter TRVKVäg, TDOK 2011:264. Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. (2011:072) (juni 2011) TK Geo 13, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TDOK 2013:0667 version 2.0. (februari 2016) Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 version 3.0 (november 2017 Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2016:0204: 3.0: Krav Brobyggande: KRAV: 2019-06-05: Gällande: TDOK 2016:0204: 2.0: Krav Brobyggand TDOK 2016:0232, Råd Tunnelbyggande 14. TDOK 2013:0667, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner - TK Geo 13 15. TDOK 2013:0668, Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TK Geo 13 16. Pålkommissionen, Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar, rapport 98 . Teknisk.

Trafikverkets webbutik

Råd Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner-TK Geo 1

- Krav Brobyggande TDOK 2013:0204 v2.0 - TK Geo 13 TDOK 2013:0667 v1.0 - AMA Anläggning 13 med ändringar enligt Stockholms stads tekniska handbok SL:s styrande dokument: - SSÄ SÄK-0288 Lastförutsättningar för SL:s spårbärande byggnadsverk - SSÄ TEB-0345 Anläggningsarbeten i jord eller berg inom eller i närheten av SL:s anläggninga TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) Länkar. SS-EN 1991-2 ; Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204, Version 2.0 ; TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) Navigering. Ansvarig utgivare: Göteborgs Stad Trafikkontoret. Gå till aktuell version Synpunkter Felanmälan. Publikationen har upphört att gälla i maj 2014 och är ersatt av TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) och TR Geo 13 ( TDOK 2013:0668) som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument TK Geo 11 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav och råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner

Extern visning av Dokumentcenter - Trafikverke

TK Geo 13, TDOK 2013:0667 TR Geo 13, TDOK 2013:0668 SGI Information 1, 2008 AMA Anläggning 17 IEG Tillämpningsdokument Grunder, Rapport 2:2008 rev 3 IEG Tillämpningsdokument Plattgrundläggning, Rapport 7:2008 Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord utgiven av Svensk Byggtjänst 201 Trafikverket publikation TDOK 2013:0667 TK Geo 13, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner : Följande organisationer ger kurser som berör EN 1997: BFS 2013:10 - EKS 9 med ändringar Boverkets nationella val avseende Eurokod VVFS 2004:43 med ändringar Trafikverkets nationella val avseende Euroko TK Geo 13, version 2.0 TDOK 2013:0667 2016-02-29 AMA Anläggning 17 TD Grunder, Rapport, Rapport 2:2008 R2 2010-04-12 TD Stödkonstruktioner, Rapport 2:2009 R1 (EN 1997-1 kap.9) 2011-04-18 TD Pålgrundläggning, Rapport 8:2008 R2 (EN 1997-1 kap. 7) 2010-09-27 TD. - TK Geo 13 v2.0, TDOK 2013:0667 - TR Geo 13 v2.0, TDOK 2013:0668 - AMA Anläggning 17 - Tillämpningsdokument plattgrundläggning (rapport 7:2008) 5 PLANERAD KONSTRUKTION Planerad konstruktion är ett stationsområde i Njurundabommen i anslutning till de nya dubbelspåren mellan Dingersjö och Sundsvall. Stationsområdet ska innefatta parkeringar TK Geo 13 TDOK 2013:0667, Trafikverkets krav och råd vid nybygg-nad och förbättring av geokonstruktioner . TEKNISK RIKTLINJE 2020-04-15 TR01-21 utg 4 8/39 SS 741:2017 Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer SS 134202:2006 Cement - Sammansättning och fodringar för cement me

TK Geo 13 (Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TDOK 2013:0667). Jordart Jorddjup [m] Tunghet över/under gvy [kN/m3] Skjuvhållfasthet Friktionsvinkel [°] Elasticitetsmodul [Mpa] Fyllning 0-1,8 18/10 - 28* 5* Finsand 1-1,6 18/10 - 28 5 Lera 1-3 17. - TK Geo 13, krav - Dokument-ID TDOK 2013:0667 - TK Geo 13, råd - Dokument-ID TDOK 2013:0668 - BFS 2013:10 EKS 10 - AMA Anläggning 17 - Eurocode 7 - Klassificeringssystem -85 . Uppdragsnr: 1060973 Version: 5 Prästgärde 1:69 | Härryda kommun. 5.2 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (TK Geo 13), TDOK 2013:0667 39 5.3 Trafikverkets handbok för ovanjordssprängning, 2014:044 40 5.4; Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande bergarter, 2015:057 4 − Trafikverket, TDOK 2013:0667 version 2.0, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner - TK Geo 13 (2016) − Trafikverket, TDOK 2013:0668 version 2.0, Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TR Geo 13 (2016) − Thompson, D., Railway Noise and Vibration: Mechanisms, modelling and means of control, Elsvie Projektering enligt kapitel 6-18 där krav på material, utförande och kontroll åberopas geno Föreliggande dokument och tillhörande rådsdokument Råd:04:002 ersätter följande dokument: · TDOK 2013:0667 TK Geo 13, version 2.0 · TDOK 2013:0668 TR Geo 13, version 2.0 Ansvar och förvaltning Regelverk för Geoteknisk dimensionering förvaltas av Trafikverket, Verksamhetsområde Investering

TKGeo 13, TDOK 2013:0667, ver 2,0 2016 AMA Anläggning 17 2017 Tillämpningsdokument 2: Slänter och Bankar, IEG Rapport 6:2008, EN 1997-1 Kapitel 11-12 2008 5 FÖRESLAGNA KONSTRUKTIONER På fastigheten Vrå 1:64 föreslås en ny detaljplan innefatta ett antal flerbostadshus med 2-4 våningar TK Geo 13, TDOK 2013:0667 4 Underlag för projektering 4.1 Planerad konstruktion En detaljplan avses upprättas för området. Det finns ingen kännedom om ny planerad konstruktion på området. Campingen används för bl a villavagnar. Villavagnar kan vara av varierande storlek och väga olika mycket TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktioner TDOK 2013:0667 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Beläggning med plattor och marksten av betong: projekteringsanvisningar och rekommendationer, andra upplagan (Svensk Markbetong Obundna lager vägkonstruktioner TDOK 2013:0530 • Dokumentet har reviderats för att anpassas till AMA Anläggning 13 • En del omformuleringar. TK Geo 13 TDOK 2013:0667 IEG Rapport 2:2008 och EN 1997-1 kapitel 2 Grunder för geoteknisk dimensionering IEG Rapport 7:2008 och EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggning 5 Underlag för Projekterings PM, geoteknik Följande underlag har använts vid upprättandet av detta projekteringsunderlag

/3/ Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner- TK Geo 13, TDOK 2013:0667, version 2.0, datum: 2016-02-29 /4/ Geotekniskt utlåtande över grundförhållanden på Tröinge 6:4, m fl, Falkenberg kommun, Öhman & Öhman AB, Uppdragsnummer: 95605, Datum: 1995-03-21 TDOK 2013:0667 TRV 2014/13914 1.0 TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Syfte TK Geo 13 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. I anslutning till TK Geo 13 finns TDOK 2013:0668 Trafikverkets råd vid nybyggnad oc . TRVK/TRVR-krav eller råd om vägteknik - Trafikverk

TK Geo 13, TDOK 2013:0667 TR Geo 13, TDOK 2013:0668 SGI Information 1, 2008 AMA Anläggning 17 IEG Tillämpningsdokument Grunder, Rapport 2:2008 rev 3 Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord utgiven av Svensk Byggtjänst 2015 Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning. Naturvårdsverket rapport 5976, 2009. Geo 13 (Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TDOK 2013:0667). Odränerad skjuvhållfasthet i lera utvärderas från CPT-sonderingar med programmet Conrad version 3.1.1, se Bilaga 2, och genom vingförsök. Skjuvhållfastheten har korrigerats mot uppmätt konflytgräns ned till som mest 6,7 m under markytan • Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (TK Geo 13), TDOK 2013:0667 version 2.0, daterad 2016-02-29 • Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner (TR Geo 13), TDOK 2013:0668 version 2.0, daterad 2016-02-29 • IEG Rapport 7:2008, Tillämpningsdokument EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggnin TDOK 2013:0667 TRV 2014/13914 1.0 TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Syfte TK Geo 13 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. I anslutning till TK Geo 13 finns TDOK 2013:0668 Trafikverkets råd vid nybyggnad o

Dokument-ID TDOK 2013:0667) Geoteknisk fälthandbok 1:2013 4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 4.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET Det undersökta området ligger i nordvästra delen av Rödäng och gränsar till Vännäsvägen i sydväst och till Rödängsvägen i norr. I undersökta området · TDOK 2013:0667, version 2.0. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner - TK Geo 13. 2016-02-29. · TDOK 2013:0668, version 2.0. Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TR Geo 13. 2016-02-29. · AMA Anläggning 17. · SGI Information 1 - Jords egenskaper. 5:e utgåvan. Linköping 2008. ISSN: 0281-7578 Vid val av värden på jordens materialegenskaper har även tabellvärden från TDOK: 2013:0667, kap 5 använts. Genom en sammanvägning av härledda värden och tabellvärden har valda värden framtagits. Generellt ligger vald linje förskjuten något mot de lägre värdena i diagrammen, se figur 6.1 • TK Geo 13, TDOK 2013:0667 Version 2.0 Ungefärlig gräns för angiven 0-belastning zon . 2018-04-27\ Kungsbacka, Björkris, etapp 2, detaljplan Geoteknisk PM -kompletterande underlag för detaljplan 7 (25) n: 105 \ 23 \ 3 \ ial \ t \ 8-04-cx • TR Geo 13, TDOK 2013:0668 Version 2.

för geokonstruktioner, TK Geo 13, TDOK 2013:0667, jämförda med utvärdering av Cpt-sonderingar i dataprogrammet Conrad, utvecklat av SGI. För sammanställning av valda värden, se tabell 2. Jorddjup JordartJordens tunghet ovan GVY [kN/m3] Jordens effektiva tunghet under GVY [kN/m3] Skjuv-hållfasthet [kPa] Friktions-vinkel E-modul [MPa] γ. Apple Safari objc_msgSend_rtp HTML Tag Handling Denial of Service - Ver2 (CVE-2006-1987) - CPAI-2014-0994 TDOK 2013:0667 TRV 2014/13914 1.0 TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Syfte TK Geo 13 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg

1) TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) / TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) 2) TRVK Väg (TDOK 2011:072) / TRVR Väg (TDOK 2011:073) 3) AMA Anläggning 13 4) SGF Rapport 1:2013 - Fälthandbok 5) SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 6) Beteckningsblad Berg och Jord, SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SS-E TK Geo 13 TDOK 2013:0667 IEG Rapport 2:2008 och EN 1997-1 kapitel 2 Grunder för geoteknisk dimensionering (5)2 RAPPORT KV STENBOCKEN ESLÖV repo001.docx 2015-10-05 NH c:\users\helnil\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\ew9zuybc\12708403_projpm_rev_a.doc

TK Geo 13, TDOK 2013:0667 Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner-TK Geo 13 TR Geo 13, TDOK 2013:0668 . Projekterings PM Geoteknik 6 (17) Skanska Sverige Teknik Stockholm Handläggare Kv Diana Caesar Kardan Uppdragsnummer Datum 203927 2018-03-2 TK Geo 13, TDOK 2013:0667 . PM GEOTEKNIK PM_19111_Tanum Rörvik DP Page 4 (12) X: \ g \ ik -13955. • Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (TK Geo 13), TDOK 2013:0667 version 2.0, daterad 2016-02-29 • Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner (TR Geo 13), TDOK 2013:0668 version 2.0, daterad 2016-02-29 • IEG Rapport 2:2008, Plattgrundläggning • IEG Rapport 2:2008, Rev 3 - Grunderna i Eurokod Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Investering 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13 TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Innehållsförteckning TRVK Väg (3) och för järnvägar tillsammans med BVS 1585.005 (4) Arbete på väg 1.1 - 1.3 APV 1.1 -1.3 Utbildningstid: 1 dag

TK Geo 13 TDOK 2013:0667 Trafikverket 2./2016-02-29 TR Geo 13 TDOK 2013:0668 Trafikverket SS-EN 1997-1 med följande IEG IEG Rapport 2:2009 Tillämpningsdokument lEGs rapporter IEG Rapport 4:2010 IEG Rapport 6:2008 IEG Rapport 7:2008 IEG Rapport 8:2008 IEG Rapport 9:2010 Nationell bilaga BFS 2011:10 - EKS 10 5 Planerad anläggnin för geokonstruktioner, TK Geo 13, TDOK 2013:0667. Utvärdering av lerans skjuvhållfasthet enligt figur 2. 9 av 9 MUR Dalsberg, Finspång Unr 1320025999 o: \ l p i 1 \ s g t \ 2 0 1 \ 1 3 \ _ e \ \ e \ \,. Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 Linköping www.ramboll.se. Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 Linköping www.ramboll. Hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats enligt TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) kapitel 5.2.3.5 och kapitel 5.2.3.8. 7.1 Hållfasthetsegenskaper I Figur 7-1, Figur 7-2 och Figur 7-3 redovisas härledda värden för jordens friktionsvinkel utifrån sonderingsmotståndet vid viktsondering, redovisat med avseende på nivå

/2/ Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner- TR Geo 13, TDOK 2013:0668, datum: 2014-05-01 /3/ Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner- TK Geo 13, TDOK 2013:0667, version 2.0, datum: 2016-02-2 apa; ieee; modern-language-association-8th-edition; vancouver; Annet forma Version 1.0 Väg Datum 1004 Paketåtgärder Kulla Markteknisk undersökningsrapport (MUR/Geo) Granskningshandling Ärendenummer: TRV 2015/17200 : 20 -05 25 Handling nr 1G14000

TRVKB 10 Obundna lager TRV 2011:083, TDOK 2011:265, Trafikverkets krav på leve-rerat material till obundna överbyggnadslager och kontroll av material, nivå och bärighet för obundna lager och ter-rassytan i vägkonstruktioner TK Geo 13 TDOK 2013:0667, Trafikverkets krav och råd vid nybygg-nad och förbättring av geokonstruktion • TDOK 2013:0667, version 2.0. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner - TK Geo 13. 2016-02-29. • TDOK 2013:0668, version 2.0. Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TR Geo 13. 2016-02-29. • AMA Anläggning 13. 2014. • SGI Information 1 - Jords egenskaper. 5:e utgåvan. Linköping 2008. ISSN: 0281-7578 Tyréns AB Smedjegatan 24 972 31 Luleå Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 2021 -01 22 UPPDRAG 311211, Nytt Bostadskvarter i Fridhemsområdet på Seskarö Titel på rapport: PM Geoteknik- Nytt Bostadskvarter i Fridhemsområdet, Seskar

Tekniska krav och råd - Trafikverke

Råd Brobyggande, TDOK 2016:0203, med de ändringar och tillägg som anges här. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TK Geo 13, TDOK 2013:0667,. Kraven på utförande beskrivs i Råd Brobyggande från Trafikverket. Önskad livslängd är en funktion av valt korrosionsskyd Sida Järnvägsbanken - Stabilitet och sättningar i Ort, datum Uppdragsnummer B297 Upprättad av Reviderad den Arbetsnamn David Horn SCA Östrand Bioraffinader

Trafikverkets styrande dokument - Trafikverke

Tyréns AB Fack 34 252 78 Helsingborg Besök: Kungstorget 8 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 2017-12-20 UPPDRAG 282509, Duvestubbe 1:1, Ödåkra, Helsingbor Det svenske Trafikverkets TDOK 2013:0667 (TK Geo 13) gir liknande reglar på side 99-100. Dette har sitt utspring i erfaringar på Ledsgård mellom Gøteborg og Malmø. Problemstillinga er belyst i mange artiklar, for eksempel Kaynia AM, Madshus C og Zackrisson P GROUND VIBRATION FROM HIGH-SPEED TRAINS: PREDICTION AND COUNTERMEASURE J. Geotech PM PM Arvidjaur triangelspår.docx Sida 3 (10) Objekt Inlandsbanans passage genom Arvidsjaur har en så kallad säcklösning.I det planerade projektet Inlandslänken är detta ingen optimal lösning varpå ett nytt spår cellterm.mebokund.co

Stefan Larsson KTH - SG

Dokument-ID TDOK 2013:0667 Version 2.0; Tra fi kverket, 2016. [11] Esveld C . Moder n railwa y track . 2nd ed. MR T Produ ctions ; Zaltb o mmel (The Netherlands), 2001 TK Geo 13, TDOK 2013:0667 . PM GEOTEKNIK PM_19111_Tanum Rörvik DP Page 4 (12) X: \ g \ ik -13955. Krav Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13 Dokument-ID TDOK 2013:0667 Version 1.0 Dokumentdatum 2014-05- ; alvården och så också förvaltningsrätten anser att den intagne är i behov av övervakning som en avdelning med säkerhetsklass 2 har att erbjuda henne i rätt nivå av kontroll, struktur och övervaknin

12BE Dimensionering av gator med asfalt - Teknisk Handbo

Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner-TK Geo 13 (TDOK 2013:0667), 2016, Trafikverket TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion (TRV 2011:072)(TDOK 2011:264), 2011, Trafikverket TRVKB 10 Obundna lager (TDOK 2011:265), 2011, Trafikverket TRVR Väg, Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion (TRV 2011:073)(TDOK 2011:073) Redan efter ett dygn har rören uppnått en hållfasthet som motsvarar cirka 80% [ KRAV i (109) Skapat av (namn och organisatorisk enhet) Dokument-ID Ärendenummer Magnus Karlsson UH, Lovisa Moritz IV TDOK 2013:0667 TRV 2014/13914 Fastställt av Dokumentdatum V Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material. rörbro: bro, som genom samverkan mellan rör och. TDOK 2013:0667, Trafikverkets krav och råd vid nybygg­ nad och förbättring av geokonstruktioner Betonghandbok Arbetsutförande, utgåva 2, 2012 4 GRUNDLÄGGANDE FORDRINGAR 4.1 T - Allmän

Trafikverkets webbuti

TDOK 2013:0667. Hämtad från www.trafikverket.se den 14 April 2015. 61 Referenser [11] Kim. H-K & Cho. N.J. (2012) A Design Method to Incur Ductile Failure of Rock Anchors Subjected to Tensile Loads, Electronic Journal of Geotechnical Engineering 2012;17:2737-46 6.2 Geoteknisk kategori Befintliga undersökningar har utförts i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt TK Geo 13, Trafikverkets publikation 2013:0667, kap 1.2. 6.3 Geotekniska undersökningar Följande undersökningar har utförts vid sonderingstillfällena under 2016 (september-oktober.

Gator och torg - Uppsal

EXAMENSARBETE - pure.ltu.se - Luleå tekniska universite Dokument-ID TDOK 2013:0667 Version 2.0; Trafikverket, 2016. [Google Scholar] Esveld C. Modern railway track. 2nd ed. MRT Productions; Zaltbommel (The Netherlands), 2001. [Google Scholar] Berggren EG, Nielsen JCO. Measurement of track stiffness irregularities - correlation between stiffness gradients and track geometry defects TRVK VÄG; TRVR VÄG; TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager; TDOK 2013:0530 Obundna lager för vägkonstruktioner; TDOK 2013:0667 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner; Beläggning med plattor och marksten av betong: projekteringsanvisningar och rekommendationer, andra upplagan (Svensk Markbetong) Allmä

 • SauerlandKurier Brilon.
 • Jesus ökenvandring.
 • South Carolina cities.
 • Noli me tangere Bedeutung.
 • Unmigrated.
 • P3 Dokumentär brand.
 • Iogt nto historia.
 • Linda Gray 2020.
 • Baby owls facts.
 • Lyx pannkakor.
 • MacBook Pro 15 rea.
 • Empire State of Mind meaning.
 • Vad händer om man inte konfirmerar sig.
 • Everything 5 pounds coronavirus.
 • Goethe Zertifikat B2 Modelltest.
 • Utdöd fågel moa.
 • 30ml Vape Juice sale.
 • Urbanears högtalare rosa.
 • 1812 Canada.
 • Skolämnen i England.
 • Humanistisk psykologi styrkor och svagheter.
 • 2017 Audi allroad for sale.
 • Rättstavningsprogram.
 • Skattekonto utbetalning.
 • Krusbär recept utan socker.
 • Russisch Deutsch.
 • Eftersom.
 • Battlestar Galactica 1980.
 • Bröllopspresent.
 • Bolånekalkyl SBAB.
 • Fönster för omgående leverans.
 • 5etop prediction.
 • Turnverein Gut Heil Billstedt von 1898 e.V. Hamburg.
 • Riverdale season 2 episode 4.
 • Ta bort färg på timmerhus.
 • Svärdet i stenen YouTube.
 • Why does chris o doherty make art.
 • Gamla skepparexamen.
 • Jane Seymour wiki.
 • A Team van interior.
 • Andra förlossning.