Home

Europaparlamentet historia

Europeiska unionens historia Europeiska Unione

 1. Europaparlamentet ökar sitt inflytande över EU:s verksamhet, och 1979 kan EU-medborgarna för första gången välja sina ledamöter i direkta val. Under 1970-talet börjar man arbeta hårdare mot utsläpp och nedsmutsning. EU antar lagar för att skydda miljön och inför första gången principen om att förorenaren betalar. 1980-198
 2. Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. Ledamöterna väljs för fem år och arbetar på uppdrag av EU-ländernas medborgare. Den svenska EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) blev invald i senaste EU-valet 2019. Nästa EU-val hålls år 2024
 3. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten
 4. Ett hus med en historia Europeiska historiens hus ligger i Leopoldparken, mitt i Europakvarteret, nära Europaparlamentet i Bryssel. Den 10 hektar stora parken öppnades för allmänheten 1880 på den plats där Kungliga zoologiska trädgården tidigare legat. Där finns en vacker anlagd sjö med rikt fågelliv, picknickmöjligheter och bänkar
 5. Under Europaparlamentets historia har en enskild politisk grupp aldrig själv besuttit egen majoritet i kammaren. Istället har parlamentet präglats av hoppande majoritet , utom i vissa särskilda frågor, däribland valet av talman

Europaparlamentet - Sveriges riksdags EU-informatio

Parlamentet har dock sedan 1970-talet haft kontroll över unionens budget och har vetorätt vid utnämningen av Europeiska kommissionen. Europaparlamentet har två säten, i Strasbourg i Frankrike och i Bryssel i Belgien. Strasbourgsätet är det officiella och här hålls de formella plenarsammanträdena EU är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att idag (2021) omfatta 27 länder (Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020) Europeiska historiens hus Bryssel Från myter och upptäckter till 1900-talets förödelse och förbrödring: här tas du som besökare med på en resa genom Europas historia och utmanas samtidigt att fundera över dess framtid

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på unionsnivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljare i alla medlemsländer och deras uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt Europaparlamentet är Europeiska unionens direktvalda parlamentariska institution. Den består av 705 ledamöter, från 27 EU-länder, i 7 politiska grupper, som representerar 477 miljoner människor Europeiska historiens hus Tänk om barn och familjer kunde resa tillbaka i tiden för att uppleva Europas historia på ett unikt och medryckande sätt! Nu är det möjligt i historiehusets interaktiva och pedagogiska områden Europaparlamentet väljer sin talman för en period av två och ett halvt år. Denna period kan förnyas. Normalt utses talmannen från någon av de två största politiska grupperna i Europaparlamentet, som under stora delar av parlamentets historia har ingått i en stor koalition med just syftet att dela på talmansposten

I år är det ett så kallat supervalår i Sverige med demokratiska val i maj till Europaparlamentet, och sedan i september till landstingen, kommunerna och till riksdagen. Vi må reflektera över det faktum att den parlamentariska traditionen i Sverige inte ens kan räknas till hundra år, dvs. att alla medborgare har rösträtt vare sig man är man eller kvinna Medlemmarna i Europaparlamentet samlas för första gången i politiska grupper i stället för efter nationalitet. 19. Ett möte hålls i Bryssel för att upprätta Ekonomiska och sociala kommittén (ESK). 21-27. Europaparlamentet antar sin arbetsordning

Fakta om Europaparlamentet Samhällskunskap SO-rumme

 1. Europaparlamentsval. Diagrammet ovan visar hur många procent partierna har fått i den svenska delen av Europaparlamentsvalen. Europaparlamentet är sedan 1979 en direktvald parlamentarisk församling som från början mest hade en rådgivande funktion i EU
 2. Taggar: EU, Europa, Europaparlamentet, Europas historia, Europeiska unionen, frågesporter, spel. Sveriges riksbank om EMU (Pdf-fil) från 13 år. Sveriges riksbank informerar om EMU och euron. Läs om tankarna bakom EMU och historien bakom EU:s valutasamarbete, samt om Sveriges utanförskap
 3. I Pelles EU-koll kan du besöka Pelles rum och hitta filmer, spel och texter om hur EU fungerar i vardagen och historik om hur EU bildades. Du hittar information EU:s medlemsländer, Europaparlamentet, euron, miljö, lagar, att resa inom EU och om fredsarbetet. Flash Player behövs på datorn

Europeiska historiens hus Besök Europaparlamente

Politiska grupper i Europaparlamentet - Wikipedi

Emma Wiesner (C) har aldrig haft ett politiskt uppdrag i sitt liv. Nu ska hon ersätta Fredrick Federley i Europaparlamentet efter pedofilskandalen. Det är väldigt stora skor att fylla säger den 28-åriga civilingenjören Europaparlamentet Europeiska rådet EU-domstolen Europeiska centralbanken Europeiska revisionsrätten Medlem i EU. EU:s historia Vad gör EU? En EU-lag blir till. EU:s lagar och regler EU:s politikområde Valmyndigheten skickar ut brev till medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige. Brevet innehåller information om hur de som vill rösta i Sverige ska göra för att anmäla sig till röstlängden. Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet Rösträttens historia. Öppna Valadministrationen. Valmyndigheter. Logotyper. Arbeta som röstmottagare. Utbildning för röstmottagare. Öppna Lagar och regler. Här hittar du en sammanfattning av valresultatet för valet till Europaparlamentet, samt information om röstningsbeteenden. Hela valresultatet finns i valpresentationen

Grupplösa i Europaparlamentet - Wikipedi

1. Irland tar över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Europeiska året för utbildning genom idrott, EYES 2004, lanseras i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland. Interimavtalet mellan EU och Egypten rörande handel träder i kraft Europaparlamentet (EP), även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd. Parlamentet, som består av 705 ledamöter, väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, och företräder unionsmedborgarna direkt på unionsnivå Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet. Fem av europaparlamentarikerna är svenska socialdemokrater; Heléne Fritzon. Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist, Evin Incir. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer Fi skriver historia och tar plats i Europaparlamentet 26 maj 2014 Feministiskt initiativ får 5,3 procent i gårdagens EU-val och blir därmed det första parti med feminismen som självständig ideologisk grund att ta plats i Europaparlamentet Vi är stolta över vår historia som vilar på två ben; den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden. Ute i Europa är kristdemokratin större än i Sverige, vårt systerparti CDU har exempelvis styrt Tyskland under många år. I Europaparlamentet är vår partigrupp EPP den största gruppen

Val till Europaparlamentet - Wikipedi

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 145 ledamöter från socialdemokratiska partier. [1] Gruppen utgörs till största delen av Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och är den näst största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 1999 EU:s institutioner. Lagstiftning, budget, toppmöten, domstolsärenden och eurosamarbete - arbetsuppgifterna inom EU är många och varierande. För att maskineriet ska fungera har EU sju institutioner där det jobbar politiker, tjänstemän och annan personal från medlemsländerna. Institutionerna ska jobba för att förverkliga EU:s mål. Detta är filmen som Du måste se för att förstå bakgrunden till kommunismens illdåd i världen. Den lettiske filmmakaren Edvins Snore har gjort filmen med finansiering av Europaparlamentet. Filmen berättar historien om en allierad som hjälpte nazisterna att bekämpa judarna och som slaktade sitt eget folk i industriell skala 1920-1939. Arbetsmarknad 1920-talet och 30-talet var en period av arbetslöshet och ekonomisk kris. I flera europeiska länder avvecklades demokratin. Städerskor i Enskedehallen, 1930. Foto: Spårvägsmuséet Medbestämmandelagen ger arbetstagarna rätten att organisera sig i fackföreningar, rätten till förhandling och rätten att ingå kollektivavtal med åtföljande fredsplikt. Lagen ger också anställda rätten till information och vetorätt för facket mot entreprenader. En nyhet var reglerna om tolkningsföreträde. Vid tvist om.

EU Samhällskunskap SO-rumme

Europeiska unionen. Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa. Hur samarbetet ska fungera bestäms av ett antal fördrag, eller avtal, som medlemsländerna skrivit på. Det senaste fördraget är Lissabonfördraget. (33 av 235 ord Europaparlamentet. Belgien har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är. Europaparlamentets kontor i Belgien. Ministerrådet. EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken Soraya påminner oss om historien. Publicerad: 27 maj 2014 kl. 00.11. För första gången någonsin kommer en svensk representant med romsk bakgrund att åka till ­Europaparlamentet Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år

Europaparlamente

Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor, valfrihet och rättvisa för familjen, värdig vård och omsorg samt ett blomstrande näringsliv Europeiska unionen har sju egentliga institutioner med egna specifika uppgifter. Dessa är Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd eller ministerrådet, Europaparlamentet, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten och Europeiska centralbanken. EU:s institutionella system fungerar på följande sätt: EU:s breda prioriteringar fastställs av Europeiska rådet. Det första direkta valet till Europaparlamentet hölls för 40 år sedan, den 12 juni 1979. Årets val är det viktigaste valet i Europaparlamentets historia. Det politiska sammanhanget, Storbritanniens planerade EU-utträde och stora gränsöverskridande utmaningar, är frågor som det nya parlamentet ska besluta om Besök Europaparlamentet i Bryssel - digitalt! Bild från Europaparlamentets hemsida. Besöksavdelningen på Europaparlamentet i Bryssel bjuder nu in besökare digitalt. Är du nyfiken på hur EU påverkar din vardag, hur du gör för att dela med dig av dina åsikter eller vill du helt enkelt veta hur Europaparlamentet fungerar Nu har Europaparlamentet med stor majoritet röstat för att göra EU till en frihetszon för HBTQI-personer, en markering mot Polen och Ungerns ökade diskriminering mot gruppen. Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani är nöjd med beslutet. - Homofoba åsikter hör hemma på historiens soptipp, säger Abir Al-Sahlani

Emma Wiesner (C) ersätter Federley: ”Väldigt tragisk

Historia - Valet till Europaparlamentet - Stud

Teckenspråk: Kort om EU. Sverige är med i Europeiska unionen (EU) sedan 1995. EU-länderna samarbetar i olika frågor och många av dem påverkar vår vardag. En stor del av EU:s arbete handlar om att underlätta handel mellan medlemsländerna. EU-samarbetet går också ut på att det ska vara enkelt att resa, flytta till eller studera i ett. Besök Europaparlamentet i Bryssel - digitalt! Besöksavdelningen på Europaparlamentet i Bryssel bjuder nu in besökare digitalt. Är du nyfiken på hur EU påverkar din vardag, hur du gör för att dela med dig av dina åsikter eller vill du helt enkelt veta hur Europaparlamentet fungerar Europaparlamentet tar strid för Dawit Isaak. Dawit Isaak Publicerad 3 jul 2017 kl 23.45. Svenske Dawit Isaak sitter fängslad i Eritrea sedan september 2001. Foto: KALLE AHLSÈN / KALLE AHLSÉN. Den här månaden kommer Europaparlamentet att fokusera på Eritrea, och Sverige har valt att lyfta upp frågan om frihetsberövade Dawit Isaak Val till Europaparlamentet 2019. EP-VAL 2019 Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat inför EU-parlamentsvalet på Socialdemokraternas lista. Till vardags är han EU-samordnare på LO vilket betyder att han arbetar med att påverka riksdag, regering och EU:s institutioner Nationella folkomröstningar. Vid folkomröstningar som omfattar hela landet gäller i princip samma regler som vid riksdagsval för till exempel rösträtt, valdistrikt och röstning. Riksdagen fattar ett särskilt beslut om en lag som innehåller regler som bara gäller för den aktuella folkomröstningen

Jenni möter: En romsk spegel i rutan - Sydsvenskan

I medier hör vi hur de kalla krafterna går framåt inför valet till Europaparlamentet den 25 maj. Det låter Vi måste minnas att vi formar vår egen historia. Özz Nûjen. FAKTA FAKTA Europaparlamentet har här en viktigare roll än Riksdagen, bland genom att associationsavtal och handelsavtal ska godkännas av parlamentet. Riksdagen spelar en roll som givare av mandat till regeringen inför rådsförhandlingarna. Som politisk arena väger alltså Europaparlamentet tyngre Historia. Sverigedemokraterna bildades 1988 med ett nationalistiskt motstånd mot invandring som huvudsyfte. Denna fråga kompletterades tidigt med en negativ syn på globalisering I valet till Europaparlamentet 2014 fick Sverigedemokraterna 9,7 procent av rösterna

Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens. Europaparlamentet och ministerrådet har rätt att behandla ett lagförslag tre gånger. Om de två institutionerna inte är överens får en förlikningskommitté sex veckor på sig att nå fram till en kompromiss. Om ingen lösning hittas faller lagförslaget Första gången i EU:s historia kopplas nu möjligheten till ekonomiskt stöd till respekten för EU:s grundläggande värderingar. Det skriver Daniel Andersson, förbundsordförande i HBTs och EU-parlamentarikern Evin Incir (S) i en replik om EUs långtidsbudget och återhämtningspaket Våra stadgar. Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för en förening eller en organisation. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i organisationen och för att ge riktlinjer för verksamheten. Kristdemokraternas stadga antogs av Kristdemokraternas högsta beslutande organ, rikstinget, år 2019.

Marit Paulsen ställer upp till omval. VÄSTERÅS. Röstmagneten Marit Paulsen, 73, vill bli omvald till Europaparlamentet i valet i vår. Men innan hon ställde upp så hade hon en fråga till.

EU:s historia - Sveriges riksdags EU-informatio

Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. 10,989 likes · 253 talking about this. Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Sverigedemokraterna har tre mandat i Europaparlamentet och sitter i ECR gruppen Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. 10,989 likes · 256 talking about this. Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Sverigedemokraterna har tre mandat i Europaparlamentet och sitter i ECR gruppen Kontrollera 'Europaparlamentet' översättningar till katalanska. Titta igenom exempel på Europaparlamentet översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Vänstergruppen i Europaparlamentet - Wikipedi

Vid valet väljs sammanlagt 705 ledamöter från 27 medlemsstater. Från Finland väljs 14 ledamöter. Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan du vara med om att forma det Europa du vill leva i, t.ex. med avseende på sysselsättning, resor, jordbruk, fiske, utrikes- och säkerhetspolitik och miljö. Europaparlamentet EUs minimilöner hotar den svenska modellen. Kollektivavtal Arbetsmarknadens parter, LO, PTK och Svensk Näringsliv, är djupt oroade över det förslag till lagstadgade minimilöner som EU-kommissionen lade fram i höstas. Förslaget behandlas nu i rask takt av Europaparlamentet och EUs medlemsländer inom ramen för EUs ministerråd

Europaparlamentet - Rilpedi

Europaparlamentet ska också godkänna varje ny EU-kommission som utses. Parlamentet är uppdelat i 20 utskott. Precis som i nationella parlament som riksdagen i Sverige arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott. I Europaparlamentet finns 20 olika utskott, till exempel miljöutskottet och fiskeriutskottet 2. Allmän information från Europaparlamentet . 2.1 Bulletiner från parlamentet Verksamhet, Möteskalender, Specialutgåva Europeiska rådet, Uppföljning av arbetet - Efter sammanträdesperioden. 2.2 Presshandlingar Pressmeddelande, Nationellt perspektiv - Pressmeddelande, Agenda, Bakgrund, Artikel, Aktuellt ämne, Arkiv 2.3 Studier och publikationer från Europaparlamentet Stödjande.

Europeiska unionen (EU) Samhällskunskap SO-rumme

Kakor och integritet Syftet med kakor och hur de användsHistoriehusets webbplats sparar bara kakor för att möjliggöra och förbättra funktioner och göra det lättare för användaren att navigera. Europaparlamentet använder sig aldrig av kakor för att samla in, behandla, sprida eller registrera personuppgifter.Vad gör jag om jag inte vill ha några kakor på min dator I söndags var det val till Europaparlamentet. Valet, som av vissa har kallats det viktigaste valet i EU:s historia, handlade denna gång inte bara om vilken politik som kommer att föras de nästkomma.. ISBN 978-91-85695-86-7 Pocket 96 sidor 2 upplagan Utgiven 15 september 2008. Denna titel ingår från den 2 januari 2013 i Studentlitteraturs utgivning

Socialistisk Folkeparti – WikipediaPetra De Sutter är Belgiens nya vice premiärminister – och

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 146 ledamöter från socialdemokratiska partier. [1] Gruppen utgörs till största delen av Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och är den näst största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 1999 Partigrupp i Europaparlamentet; Grupplösa i Europaparlamentet (NI) Antal mandat <timeline> ImageSize = width:100 height:25 PlotArea = left:0 bottom:0 top:0 right:0 TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy DateFormat = x.y Period = from:0 till:410 TimeAxis = orientation:horizontal AlignBars = early Colors Grupplösa i Europaparlamentet (franska: Non-inscrits, NI) består av 39 ledamöter som inte ingår i någon politisk grupp i Europaparlamentet.Bland de grupplösa återfinns främst ledamöter som de politiska grupperna inte vill samarbeta med. Samtidigt är de grupplösa ledamöterna oförmögna att bilda en egen politisk grupp på grund av att de inte förmår uppnå kraven för att få. Lagförslag från Europaparlamentet. Mer info. Ämnesområde: Juridik: EU Till databasen. Leisure Tourism. Referenser till tidskriftsartiklar Ämnesbibliografi över svensk historia. Hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia Artikel i tidningen Populär Historia där Kristina Ekero Eriksson berättar om slaget vid Tollense som ägde rum cirka år 1230 f.Kr. För 3 200 år sedan drabbade uppemot fyratusen man samman vid Tollense i norra Tyskland. Upptäckten av det forntida slagfältet och den stora mängden skelett som hittats på platsen förbluffar forskarna Europeiska unionens valakt, formellt akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, är en del av Europeiska unionens kompletterande lagstiftning och reglerar hur val till Europaparlamentet ska utformas och genomföras. Akten antogs genom ett beslut av representanter för Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, den 20 september 1976, [1] och trädde.

 • Vem ärver i ett samboförhållande.
 • Thailands natur.
 • Hildesheim News.
 • Säbener Straße 51 München.
 • Fachhochschule Bielefeld impressum.
 • Neurorehab Sahlgrenska.
 • Bastian Asdonk.
 • Husmanskost Linköping.
 • Mann macht keine klare Ansage.
 • Russia ice hockey federation.
 • Samsung Galaxy A5 review.
 • Kia Sorento bagageutrymme.
 • Villa Marieberg.
 • Japanese Tea Garden San Antonio restaurant.
 • Fasadsten utomhus.
 • Steka gås dagen innan.
 • Header Bootstrap 4.
 • Brogyllen lunch.
 • Andelsstuga åre.
 • Team Fortress 2 download size.
 • Stiftung Vogelsang Rinder.
 • Jena deutschlandkarte.
 • Bernabéu Stadium.
 • Typo3 LTH.
 • Lukas Pontén Reuter.
 • Restaurang Papas Båstad.
 • Earl Sweatshirt net worth.
 • Clash Royale USK.
 • När ser man resultat av viktnedgång.
 • Nissan gtr r35 horsepower.
 • Centralstation Darmstadt parken.
 • GTA 5 Online Razzia.
 • Portland Cement composition.
 • Téma na bavení.
 • Körschema bröllop.
 • Vindstyrka idag Stockholm.
 • Thüringer Wald Rennsteig.
 • Johan Glans stand up stream.
 • PartyElite twitch.
 • Lars Jonsson böcker.
 • Barn som föds med vattenskalle.